Privacybeleid

De controller

De persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, worden verwerkt door BSO Security Solutions NV, Zandvoortstraat 21C, 2800 Mechelen, bedrijfsnummer 0434.850.406, als de controleur.

Beginselen voor de verwerking van persoonsgegevens

BSO Security Solutions NV erkent het belang van gegevensbescherming en privacy van persoonlijke gegevens van haar leden en Websitebezoekers. Daarom zal zij de persoonlijke gegevens van de betrokkenen met de nodige zorgvuldigheid behandelen. Het bevestigt uitdrukkelijk dat alle persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 en de verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over de vrije van deze gegevens (hierna GDPR) voorzover mogelijk en wenselijk.

Persoonsgegevens kunnen worden gedefinieerd als informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘ betrokkene ‘). BSO Security Solutions NV beschouwt de verzamelde persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie die zij alleen voor de in dit beleid gespecificeerde doeleinden zal verwerken en die zij niet meer zal behouden dan nodig is voor de realisatie van deze doeleinden.

BSO Security Solutions NV kan de volgende gegevens (zowel fysiek als via deze website) verwerken die persoonsgegevens van de betrokkene kunnen bevatten:

Met betrekking tot de evenementen georganiseerd door BSO Security Solutions NV

 • Persoonlijke contactgegevens
  • Laatste naam
  • Voornaam
  • E-mail
  • Telefoonnummer
  • Voertuig specificaties

De betrokkene heeft het recht om de persoonlijke contactgegevens verder te vervolledigen. BSO Security Solutions NV zal deze persoonsgegevens verwerken, rekening houdend met de volgende doeleinden:

 • Administratieve taak met betrekking tot inschrijving van de betrokkene op een event van BSO Security Solutions NV
 • Administratieve taak met betrekking tot de verkoop van het voorgestelde voertuig door BSO Security Solutions NV
 • Nodig de betrokkenen uit voor evenementen georganiseerd door BSO Security Solutions NV
 • Kwaliteitsdoeleinden: zowel voor de evaluatie van onze diensten als voor de kwaliteit van de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt
 • Direct marketing doeleinden (zoals promoties met betrekking tot de producten en diensten BSO Security Solutions NV biedt aan de betrokkene)

De betrokkene heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn in de algemene verordening inzake gegevensbescherming beschreven rechten uit te oefenen. De betrokkene kan de volgende rechten uitoefenen:

 • Recht op informatie

De betrokkene heeft altijd de mogelijkheid om alle verzamelde persoonsgegevens (met inbegrip van verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonsgegevens, geschatte bewaringsperiode) voor inspectie aan te vragen.

 • Recht op rectificatie

De betrokkene heeft altijd de mogelijkheid om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren.

 • Recht op uitwissing (“Right om worden vergeten”)

Indien de betrokkene wenst dat zijn of haar persoonsgegevens worden verwijderd, kan de betrokkene altijd contact opnemen met BSO Security Solutions NV op info@bssbelgium.com om de verwijdering van persoonsgegevens door een eenvoudig gratis verzoek te verzoeken. De betrokkene erkent dat, indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt of de uitwissing daarvan wordt aangevraagd, BSO Security Solutions NV niet in staat zal zijn om de diensten te leveren.

 • Recht op bezwaar

Indien de betrokkene niet langer op de hoogte wenst te worden gesteld van eventuele updates of direct marketing ontvangt, is de betrokkene gerechtigd om een dergelijk verzoek in te dienen via mailing naar info@bssbelgium.com of klik op de afmelden-link beschikbaar in BSO Security Solutions NV e-mails. Houdt u er rekening mee dat de betrokkene geen bezwaar heeft tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen BSO Security Solutions NV en de betrokkene of de vennootschap van de betrokkene (bijvoorbeeld : voor het factureren van de betrokkene of de onderneming van de betrokkene voor de bestelde trainingen of vakken,…).

 • Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen is de betrokkene gerechtigd de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te beperken.

 • Recht op gegevens portabiliteit

De betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens betreffende hem of haar te ontvangen, verwerkt door BSO Security Solutions NV, in een gestructureerde, veelgebruikte en machinaal leesbare vorm en/of om deze gegevens door te sturen naar een andere controleur.

 • Recht om een klacht in te dienen

Indien u op enig moment van mening bent dat BSO Security Solutions NV inbreuk maakt op uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel + 32 (0) 2 274 48 00 e-mail: Commission@privacycommission.be.

Deze rechten kunnen kosteloos worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar info@bssbelgium.com.

Voor verdere vragen u ons bereiken via e-mail op info@bssbelgium.com. Voor alle bijkomende informatie betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens u contact opnemen met de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

BSO Security Solutions NV zal zich onthouden van het bekendmaken van persoonsgegevens van de aan derden onderworpen gegevens en het publiekelijk bekendmaken van de persoonsgegevens van de betrokkenen. Persoonsgegevens van de betrokkenen zullen alleen aan derden of externe partijen worden meegedeeld op voorwaarde dat de toestemming van de betrokkenen is verkregen.

BSO Security Solutions NV erkent dat de bescherming van persoonsgegevens een essentieel onderdeel is van de gegevensbescherming. Wanneer het onmogelijk is om de veiligheid volledig te garanderen, zal BSO Security Solutions NV passende technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens te beschermen.

Gebruik van cookies

BSO Security Solutions NV verwerkt ook via haar website persoonlijke gegevens die automatisch worden verzameld met behulp van de website zoals IP-adres, uw type browser en besturingssysteem, het aantal keren dat u bezocht de website en de pagina’s die u bezocht. Deze persoonsgegevens worden verkregen door gebruik te maken van cookies. BSO Security Solutions NV zal deze gegevens alleen gebruiken voor statistische en prestatiedoeleinden op mondiaal niveau. Deze gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens gegenereerd door een website en opgeslagen door uw webbrowser. Het doel is om te onthouden informatie over jou. Cookies maken het mogelijk voor een website om uw browser te herkennen en om snel en gemakkelijk te surfen op een website. Zij zorgen er ook voor dat uw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen, zodat bijvoorbeeld wanneer u de website weer bezoekt, hoeft u niet om uw taal te selecteren eens te meer. Bepaalde cookies kunnen ook worden geplaatst door een derde partij, bijvoorbeeld Google Analytics om het gebruik van de website te meten (dit zijn zogenaamde cookies van derden). Als u niet dat een website om cookies te plaatsen op uw computer wilt, kunt u de instellingen van uw browser dienovereenkomstig wijzigen.

Hoe u cookies uitschakelen?

Als u ervoor kiest cookies uit te schakelen, kunt u dat voor de door u gebruikte browser doen.

Houd in gedachten dat door het uitschakelen van cookies, bepaalde grafische elementen misschien niet zo aantrekkelijk of het zal niet mogelijk zijn om bepaalde toepassingen te gebruiken. BSO Security Solutions NV doet alles wat nodig is om ervoor te zorgen dat de website loopt soepel. Bepaalde elementen van de website vereisen echter het gebruik van cookies.

BSO Bouwbeslag gebruikt verschillende soorten cookies. Bepaalde cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de website kan worden uitgevoerd in de beste mate. Voor het gebruik van deze cookies, BSO Security Solutions NV heeft een legitiem belang. De andere cookies (CatAccCookies in het bijzonder) op de website, worden gebruikt om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan BSO Security Solutions NV is onderworpen. Meer informatie over de rechtmatigheid van de verwerking is te vinden in de volgende tabel.

De volgende tabel ziet u welke cookies welke persoonsgegevens verwerken en voor welke doeleinden. De tabel bevat ook informatie over de bewaartermijn van de gegevens en de rechtvaardiging van de verwerkingsactiviteit is gebaseerd (rechtmatigheid van verwerking):

CookiePurposeExpiry
JSESSIONIDPreserves users states across page requests.Session
_gaRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.2 year
_gidRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.Session
_gatUsed by Google Analytics to throttle request rateSession
vuidCollects data on the user’s visits to the website, such as which pages have been read.Session
__utmaCollects data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. Used by Google Analytics.2 year
CookieConsentStores the user’s cookie consent state for the current domain1 year
PHPSESSIDPreserves user session state across page requests.Session
__utmbRegisters a timestamp with the exact time of when the user accessed the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit.Session
__utmcRegisters a timestamp with the exact time of when the user leaves the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit.Session
__utmzCollects data on where the user came from, what search engine was used, what link was clicked and what search term was used. Used by Google Analytics.6 months
__utmtUsed to throttle the speed of requests to the server.session
VISITOR_INFO1_LIVETries to estimate the users’ bandwidth on pages with integrated YouTube videos.179 days
GPSRegisters a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographical GPS location.Session
YSCRegisters a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.Session

We maken ook gebruik van Google Analytics, kan deze derde partij ook cookies op uw apparaat namens ons wanneer u de BSO Security Solutions NV website om hen in staat stellen de diensten die zij leveren.

We hebben echter geen controle over de verspreiding van deze cookies. Daarom willen wij u verwijzen naar de website van de derde partij voor meer informatie over deze cookies.

Wijzigingen in onze Privacy Policy

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. We zullen dit doen door het plaatsen van de bijgewerkte versie op de BSO Security Solutions NV website. Wanneer we wijzigingen in ons beleid publiceren, zullen we de datum en het versienummer van de “laatste update” van ons privacybeleid wijzigen. Belangrijke wijzigingen zullen worden gerapporteerd op onze homepage. Wij raden u echter aan om ons privacybeleid periodiek te lezen.

Webshop powered by Marcando